Om uw bezoek aan onze tandartspraktijk zo aangenaam en veilig mogelijk te maken, hanteren wij huisregels. Door een bezoek te brengen aan onze praktijk, aanvaardt u deze huisregels.

 • Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak;
 • Bij een bezoek aan de praktijk, graag uw mobiele telefoon op stil zetten;
 • Graag verzoeken wij u om voorafgaand aan de afspraak uw gebit goed te verzorgen, zodat hygiënisch gewerkt kan worden;
 • Binnen onze tandartspraktijk gaan wij respectvol met elkaar om. Er wordt niet gediscrimineerd en ieder wordt gelijk behandeld. Daarom mag u als patiënt en bezoeker er vanuit gaan dat u op een correcte manier wordt behandeld. Wij verwachten van u hetzelfde;
 • (Verbaal) geweld, (seksuele) intimidatie, vernieling, diefstal en wapenbezit zijn niet toegestaan. Bij overtreding doen wij aangifte bij de politie. De gemaakte kosten worden verhaald op de overtreder.

Ziet u een onveilige situatie? Meld dit dan bij uw behandelaar of bij de receptie;

 • Alcohol en drugs gebruik is niet toegestaan binnen en rondom onze praktijk. Bent u onder invloed van drugs en/of alcohol dan zal de toegang tot de praktijk geweigerd worden;
 • Binnen en rondom de praktijk is het verboden te roken. Dit geldt ook voor het roken met een elektrische sigaret;
 • Huisdieren zijn niet toegestaan binnen onze tandartspraktijk. Uiteraard mag u – indien nodig – wél een hulphond meebrengen;
 • Voor het maken van foto’s, filmpjes en/of geluidsopname vragen wij u vooraf toestemming te vragen aan de behandelaar, medewerker en/of patiënten. Vanwege de privacy is het niet toegestaan om zonder toestemming een foto, filmpje of geluidsopname te maken. Ook voor het plaatsen van berichten op sociaal media dient ten alle tijden vooraf toestemming gevraagd te worden;
 • Waak over uw eigendommen. Onze praktijk is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of verlies van uw eigendommen.
 • In onze praktijk is het niet toegestaan om gezicht bedekkende kleding te dragen;
 • Bij een niet nagekomen afspraak of wanneer deze korter dan 24 uur van tevoren geannuleerd wordt, kunnen wij de kosten bij u in rekening brengen.

AFSPRAAKHERINNERING

Wij versturen afspraakherinneringen d.m.v. een e-mail aan onze patiënten. Dit is een extra service en vervangt de reguliere afspraakprocedure niet. Mocht u onverhoopt geen herinnering van ons ontvangen, dan betekent dit niet dat uw afspraak niet doorgaat. U ben en blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de door u gemaakte afspraak.

TE LAAT VERSCHENEN OP UW AFSPRAAK

Het is prettig dat u op tijd op uw afspraak aanwezig bent. Indien u te laat komt voor een afspraak, loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het ontstane tijdgebrek.

NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK

Kunt u een afspraak niet nakomen? Laat dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of via e-mail aan ons weten. Wij hebben dan nog voldoende tijd om de gereserveerde tijd aan een andere patiënt te geven. Wanneer u de afspraak niet tijdig afzegt, of niet verschijnt, dan kan de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.

MEDISCHE GEGEVENS

Het uitvragen van medische gegevens over de algemene gezondheid is belangrijk voor het tandheelkundig dossier. Er kunnen gezondheidsvragenlijsten gebruikt worden om deze informatie uit te vragen.

Waarom worden deze medische gegevens uitgevraagd?

Het gebruik van verdoving en ingrepen door de mondzorgprofessional kunnen voor bepaalde patiënten extra risico’s met zich meebrengen. Omgekeerd kan bijvoorbeeld bepaald medicijngebruik ook van invloed zijn op de mond- en tandgezondheid. Het is dus belangrijk dat uw algehele gezondheid en eventueel gebruik van medicijnen goed in beeld is bij de tandarts.

Als er iets gewijzigd is in uw algehele gezondheid of medicijngebruik is het wenselijk om dit z.s.m. door te geven aan de praktijk of uw mondzorgverlener. Voor medicijngebruik kunt u altijd een medicijnlijst opvragen bij uw eigen apotheek.