Mijn naam is Maarten van der Horst en ik ben sinds 2002 parodontoloog erkend NVvP en geregistreerd implantoloog NVOI.

Ik ben lange tijd verbonden geweest aan het UMC Radboud waar ik verantwoordelijk was voor de implantologie bij parodontologen en restauratief tandartsen in opleiding.

Ik geef lezingen en nascholing zowel nationaal als internationaal en ben mentor van MegaGen. Daarnaast ben ik lid van het Consilium Parodontologicum.

BEHANDELINGEN:

  • Behandeling ter vervanging van het/de element(en) met implantaten
  • Behandeling implantologie in edentate onderkaak/bovenkaak
  • Implantologie t.b.v. orthodontie
  • Second opinion
  • Diagnosestelling
  • Nazorg consult implantologie
  • Consult mucositis/peri-implantitis
  • Complexe prothetische problematiek
  • Uitgebreide restauratieve tandheelkundige behandelingen