Uw mening telt!

Wanneer u ontevreden bent en hierover een opmerking wilt maken of een klacht wilt uiten, dan kunt u dat in eerste instantie het best doen met de tandarts die u behandeld heeft. Vaak leidt dit tot een oplossing.
Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u gebruik maken van een onpartijdige klachtenregeling.

KTA tandartsen volgt de klachtenregeling zoals die is opgesteld door de beroepsorganisatie KNMT. Deze regeling kunt u vinden op www.knmt.nl.

Heeft u een klacht?

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij uw tandarts. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts voldoende zijn. Als u behoefte heeft aan een derde (neutrale) partij dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar onze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen, met als doel een oplossing te vinden.

Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op allesoverhetgebit.nl. Vragen kunt u stellen via het contactformulier dat is geplaatst op de website van allesoverhetgebit.nl. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.