Hoe werkt onze klachtenregeling?

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij uw tandarts via info@ktatandarsen.nl, telefonisch via 033 74 10 100 of via het contactformulier. Wanneer u uw klacht bij ons heeft gemeld, nemen wij binnen drie werkdagen contact met u op om uw klacht op te lossen.

Komt u er met onze praktijkmanager niet uit, dan kan onze praktijkmanager een second opinion voor u aanvragen.
De mening van een tandarts die niet bij het conflict is betrokken, kan uw visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven.

Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar de praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden.

Geschil?

Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u voor €75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is en mag indien de klacht gegrond is, een schadevergoeding toekennen tot maximaal vijfentwintigduizend euro.

Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op allesoverhetgebit.nl. Vragen kunt u stellen via het contactformulier dat is geplaatst op de website van www.allesoverhetgebit.nl. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.

Uw mening telt

Bent u niet tevreden over uw behandeling of onze service, aarzel in dat geval niet om contact met ons op te nemen. Samen met u kunnen wij opzoek naar een passende een oplossing. Ons doel is om iedere klacht naar beider tevredenheid op te lossen.

De inhoudelijke klacht of klachten over service worden altijd opgepakt door de praktijkmanager. De praktijkmanager handelt zelf de klacht af en/of bespreekt de klacht met de behandelend tandarts en/of de eindverantwoordelijke tandarts van de praktijk. Er wordt altijd terugkoppeling gegeven aan de behandelend tandarts zodat een volgende klacht voorkomen kan worden.

U kunt via verschillende kanalen uw klacht met ons delen

Binnen drie werkdagen ontvangt u een reactie vanuit de praktijk.

Klachtenformulier

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*